Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

image_pdfimage_print

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii má v Cirkvi dlhú tradíciu a vychádza zo Svätého písma. Keď Panna Mária s Jozefom prišli obetovať Ježiša do chrámu, Simeon Márii predpovedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,34-35). Keď Mária stála pri päte Ježišovho kríža, jej srdce skutočne prenikol meč bolesti, ktorý jej predpovedal Simeon. Úctu k Sedembolestnej Panne Márii šírila už sv. Brigita (1303 – 1373). V roku 1814 pápež Pius VII. začlenil túto slávnosť do rímskeho kalendára, čím ju predpísal pre celú Katolícku cirkev. V roku 1913 pápež Pius X. ustálil ako deň sviatku 15. september. Panna Mária prisľúbila sedem milostí dušiam, ktoré sa každý deň pomodlia sedemkrát Zdravas Mária a budú rozjímať nad jej siedmimi bolesťami. Toto je sedem mečov, ktoré prenikli jej srdce:

  1. Simeonovo proroctvo
  2. Útek do Egypta
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

Keď si uctievame našu Matku touto slávnosťou, „na vlastnom tele dopĺňajme to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (porov. Kol 1,24). Nech sa všetky utrpenia prenasledovanej Cirkvi zjednotia s Ježišovým utrpením a bolesťami jeho Matky, aby prinášali ovocie vykúpenia pre mnohých.

Modlime sa: „Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.“

Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.