(English) The weapon of Rosary

image_pdfimage_print

Ruženec ako duchovná zbran

V mesiaci október Cirkev povzbudzuje veriacich k tomu, aby sa ešte horlivejšie modlili svätý ruženec. Je to mocná modlitba, lebo pri nej opakujeme Božie slovo a rozjímame nad rôznymi udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Ruženec je ústna a zároveň rozjímavá modlitba. Pri mnohých zjaveniach nás Panna Mária vyzývala k zbožnej modlitbe svätého ruženca, aby sme mali silu premáhať pokušenia. Pri jednom zo svojich zjavení povedala: „Matky, modlite sa ruženec. Je to veľmi mocná zbraň, ktorou môžete zachrániť svoje deti a priviesť ich všetky do neba.“

Raz bola matka Tereza na letisku. Pri bezpečnostnej kontrole sa každého cestujúceho pýtali, či nemá pri sebe zbraň. Matka Tereza stála v rade a keď prišiel rad na ňu, kontrolór sa jej veľmi zdvorilo spýtal rovnakú otázku. A ona zdvorilo odvetila: „Áno, mám pri sebe zbraň.“ Kontrolór ju vyzval: „Vyberte ju.“ Matka Tereza vybrala svoju Bibliu a ruženec a povedala: „Toto sú moje zbrane.“

Viac sa dočítate v sekcii Katechézy.

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.