Prayers

image_pdfimage_print

Modlitba za oslobodenie 

V mene Ježiša Krista, mocou Jeho Vzácnej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a mocou Jeho Vzácnej Krvi, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich. Pane Ježišu, rozkáž satanovi a jeho zlým duchom, aby sa Ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali. Prosím Ťa, Pane Ježišu, svojimi nohami rozdrv Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti. Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca! Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaným k zmŕtvychvstaniu.

Bol(a) som vykúpený(á) Vzácnou Kristovou Krvou, aby som oslavoval(a) Boha svojím telom. Jedine môj Pán, Ježiš Kristus, má moc nado mnou, nad mojím telom, nad mojou dušou i nad mojimi vzťahmi. Preto Zlý nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojím domom. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi.

Nebeský Otče, prosím Ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov i príbuzných. Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi. Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili a mi ublížili. Nech nás Vzácna Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

  1. Zriekam sa ducha egoizmu, svojvôle, vyvyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa podriadili Tebe a nikdy viac sa ku mne nevrátili.

2. Zriekam sa ducha hnevu a zlosti, zatrpknutosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpustenia, pomsty a vraždy.  Pane Ježišu…

3 . Zriekam sa ducha strachu a úzkosti, ustarostenosti a napätia, ducha skľúčenosti, ostýchavosti a bojazlivosti, ducha stiesnenosti, frustrácie a sklamania, ducha beznádeje, zúfalstva a samovraždy. Pane Ježišu…

4. Zriekam sa ducha strachu, hrôzy a zdesenia, komplexov menejcennosti a nervozity.

Pane Ježišu…

5. Zriekam sa ducha žiadostivosti, sebaukájania a smilstva, ducha homosexuality, nevery, znásilňovania a krvismilstva, ducha prostitúcie, zvádzania, necudnosti a beštiality. Pane Ježišu..

6. Zriekam sa ducha rozkoše, ktorá do mňa vchádza cez myšlienky, slová, skutky, cez moje oči, uši, nos, jazyk a hmat, cez moje ruky, nohy a pohlavné orgány. Pane Ježišu…

7. Zriekam sa ducha svetského zmýšľania, zmyselnosti a neviazaných radovánok, ducha závislosti na alkohole, tabaku, drogách a na hazardných hrách, ducha škodlivej hudby, filmov, videofilmov a elektronických hier.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

8. Zriekam sa ducha lipnutia na osobách a materiálnych veciach.. Pane Ježišu…

9. Zriekam sa ducha túžby po uznaní, po mene, sláve a moci, po postavení a bohatstve, ducha vlastníctva materiálnych statkov a ducha skúposti. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

10. Zriekam sa ducha lenivosti, pôžitkárstva a nestriedmosti v jedení a pití. Pane Ježišu…

11. Zriekam sa ducha pýchy, arogancie a zvýšeného sebavedomia, ducha predsudkov a nezdravej  konkurencie, ducha žiarlivosti, závisti, porovnávania sa s inými a ducha zaujatosti.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

12. Zriekam sa ducha modloslužby, veštenia, čarovania a zaklínania, čiernej a bielej mágie, ducha povery, ducha okultizmu, ezoteriky, viery v reinkarnáciu a učenia hnutia New Age. Zriekam sa všetkých zlých síl, ktoré ma spútali klaňaním sa falošným bohom, návštevou pohanských kultových miest, prechovávaním okultných predmetov a symbolov vo svojom dome, čítaním horoskopov, jasnovidectvom, čítaním z ruky, vykladaním tarotových a iných kariet, vyvolávaním duchov zomrelých, nosením amuletov a krištáľových kameňov  „pre šťastie,“ maľovaním indickej mandaly, používaním kyvadla, numerológiou a posúvaním predmetov, cvičením jógy, meditáciou zen, a metódami ako sú: reiki, indické čakry, používanie osôb ako médium, automatické písanie, uzdravovanie cez guruov; a používaním liečiteľských metód, ktoré sú založené na okultných metódach a nekresťanských náboženských filozofiach.

Pane, Ježišu….

(por. KKC 2111-2117; Mt 7,22-23; Mt 24,24-25; 1 Sol 5,21; Iz 14, 13-14; Iz 28,17; Rim 12,2; Gen 3,5.16-19; Ef 4,27; Jn 15,14; Kol 2,20-23; Lk 6,19; Sk 17,27-28; Oz 4,12; Ž 139,1 Jn 4,1; Sk 16,16-19)

13. Zriekam sa ducha posudzovania a odsudzovania druhých, ducha sebaobviňovania a obžaloby, osočovania a urážok na cti, ducha ponižovania druhých a neúctivých rečí, ducha hádky a týrania. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

14. Zriekam sa ducha sebaklamu, ľsti a podvodu, ducha zákernosti, pokrytectva a lži, ducha lichotenia a podplácania, ducha nespravodlivosti a krádeže. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

15. Zriekam sa ducha neviery voči Bohu, ducha ateizmu, svätokrádeže a materializmu, ducha členstva v tajných spoločenstvách a ducha konzumného spôsobu života. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou, najmä moje srdce, moje vedomie, podvedomie a nevedomie.

Obmy moje myšlienky a svedomie, spomienky, predstavy a pocity, môj rozum, vôľu a city.

Pane Ježišu, svojou Vzácnou Krvou očisť môj mozog, môj nervový systém, krv v mojich žilách, moje svalstvo, kosti a moje vnútorné orgány.

Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou. Očisť moje oči, uši a nos, môj hmat, 

ústa a jazyk, moje ruky, nohy a pohlavné orgány.

Pane Ježišu, zošli mi od svojho Otca Ducha Svätého – Ducha pravdy, Ducha svätosti.

Bože, Duchu Svätý, daruj mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne pred Pánom.

Duchu Svätý, naplň ma svojím ovocím – láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, zhovievavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľúdnosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržanlivosťou a čistotou.٭

Duchu Svätý, daruj mi svoje charizmy – dar slova múdrosti a poznania, dar prorokovania v súlade s vierou, dar rozlišovania duchov, dar uzdravovania, schopnosť robiť zázraky, dar zvestovania viery, dar slúženia v službe, dar hovorenia v jazykoch a ich vysvetľovania, dar príhovoru a ostatné dary, potrebné na budovanie kresťanského spoločenstva a na oslavu nebeského Otca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

JAMES MARIAKUMAR SVD

DIVINE WORD RETREAT TEAM
SVD HOUSE, ADUVASSERY NORTH,

ENAKULAM, KERALA, PIN-5683578,-INDIA

Email: jmk4jesus@gmail.com