Sviatok Povýšenia svätého Kríža

image_pdfimage_print

Sviatok Povýšenia sv. Kríža je oslavou Ježišovho víťazstva na kríži. Je to tiež spomienka na objavenie Ježišovho kríža vďaka svätej Helene.

Kríž bol symbolom prekliatia až do chvíle, keď Ježiš zomrel na kríži. „Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: ,Prekliaty je každý, kto visí na dreveʻ“ (Gal 3,13). Ježiš povedal: „Nik mi ho (život) neberie, ja ho dávam sám od seba.“ (Jn 10,18) Dobrovoľne položil svoj život za našu spásu. „Kríž, na ktorom bol vyzdvihnutý Ježiš, Boží Syn, stal sa symbolom jeho víťazstva nad mocou zla. On urobil z tohto nástroja potupy, umučenia a smrti nástroj nášho vykúpenia.“ (liturgická modlitba) Preto v tento deň na svätej omši po premenení vyznávame: „Svojou smrťou si premohol našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním si nám daroval večný život. Pane Ježišu, príď v sláve.“

Kríž nie je symbolom porážky, ale víťazstva; nie je symbolom slabosti, ale sily. V kríži je naša spása. Pre neveriacich môže byť pobúrením alebo bláznovstvom, ako píše sv. Pavol: „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. … my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.“ (1 Kor 1,18. 23-25)

Pápež Benedikt XVI pri svojej generálnej audiencii 29. októbra 2008 predniesol krásnu „teológiu Kríža“: „Aj mnoho storočí po Pavlovi vidíme, že v priebehu dejín zvíťazil Kríž a nie múdrosť, ktorá sa postavila proti nemu. Ukrižovaný je múdrosť, lebo nám pravdivo ukazuje, kto je Boh – sila lásky, ktorá išla až na kríž, aby zachránila mužov i ženy. Boh používa spôsoby a prostriedky, ktoré sa nám môžu na prvý pohľad zdať ako úplná slabosť. Ukrižovaný však predstavuje na jednej strane ľudskú krehkosť a na druhej strane Božiu moc, ktorá je bezplatným darom lásky. Táto dokonale nezištná láska je pravou múdrosťou.“

Radujme sa z Ježišovho Kríža, pretože Kristova smrť na kríži nám prináša slávu a vzkriesenie.

KLANIAME SA TI, KRISTE, A DOBROREČÍME TI, LEBO SI SVOJÍM KRÍŽOM VYKÚPIL SVET.

Mary Pereira

 

 

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.