JOY TO THE WORLD

image_pdfimage_print

RADOSŤ PRE SVET

Vianoce sa opäť blížia. Počas štyroch adventných týždňov sa v modlitbách pripravujeme na veľkú udalosť: Pánov príchod na svet. Áno, Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet, aby sme sa stali Božími deťmi. Vtelený Boh vlial svojho Ducha do našich sŕdc, aby nám dal silu žiť Božím životom. V Starom zákone Boh vylieval svojho Ducha na vyvolených. Vylial svojho Ducha na Mojžiša, Gedeona, Samsona, Dávida, Daniela a mnohých ďalších. V Novom zákone však Otec vylial svojho Ducha do našich sŕdc prostredníctvom vtelenia, ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorého poslal, aby vykúpil celý svet. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božímideťmi“ (Jn 1,12).

Narodenie Ježiša – Majster AB Monogram (WGoA)

Čo pre mňa znamenajú Vianoce? Narodenie Ježiša v mojom srdci. Mnohí svätci vravievali, že oslavujú Vianoce každý deň, lebo každý deň prijímajú Ježiša. Vždy, keď žijem podľa Božieho slova, keď som milá a láskavá, pokorná a odpúšťajúca, keď žijem v čistote a úprimnosti srdca, keď som verná Pánovi v mojich myšlienkach, slovách a skutkoch, vtedy sa Ježiš rodí v mojom srdci. S takýmito postojmi prichádzajme pobozkať Božské Dieťa v jasličkách. Ono netúži narodiť sa v jasličkách v Betleheme, či vo vyzdobených jasličkách v našom dome, ale túži sa narodiť v jasličkách môjho srdca. Ježiš Kristus, Slovo, ktoré sa stalo telom, sa narodil z Otca a narodil sa z Panny Márie mocou Ducha Svätého. Ten istý Ježiš by sa mal narodiť aj v mojom srdci mocou Ducha Svätého a vďaka mojej spolupráci.

Aby sme mu pripravili čo najlepšie miesto vo svojom srdci, vyhoďme z neho všetky hriešne sklony, ohováranie, hnev a rozhorčenie, sebeckosť a pokrytectvo, žiadostivosť očí a žiadostivosť tela, pýchu… Upratujeme a vyzdobujeme svoj domov, vystavujeme krásne jasličky ožiarené svetielkami, ozdobujeme vianočný stromček, vešiame trblietavé hviezdy… To všetko je síce dobré a vhodné pre tieto sviatky, málokedy si však uvedomujeme, že vtelený Pán túži prebývať v našom srdci. „Pripravte cestu Pánovi“, vyzýval Ján Krstiteľ na púšti. Cirkev nás sprevádza obdobím Adventu, aby nám v tom pomáhala. A tak, na sviatok Pánovho narodenia, urobme nášmu Spasiteľovi radosť a dovoľme mu narodiť sa v našom srdci. Tak ako svätci, aj my oslavujme Vianoce každý deň tým, že dovolíme Ježišovi vteliť sa do nášho srdca. On je prameňom všetkej radosti a pokoja. Keď sa narodil Ježiško, anjel sa zjavil pastierom a povedal im: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2,10). Keď je v našom srdci Ježiš, máme túto radosť, a preto ju dávajme svetu každý deň. Nech sa naplnia slová vianočnej koledy:

„Raduj sa svet, lebo prišiel Pán
Prijmi, zem, svojho Kráľa
Každé srdce nech mu pripraví miesto
Raduj sa nebo i zem…“

Mary Pereira

 

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.