Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

image_pdfimage_print

Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų Motinos gimimas yra švenčiamas rugsėjo 8 d. visame pasaulyje: Katalikų Bažnyčioje, Ortodoksų bažnyčiose ir Anglikonų bažnyčiose. Jėzaus Motinos gimimas mums yra ypatingas, nes ji buvo išrinkta Visagalio Dievo tapti Išganytojo Motina, kuris panorėjo, kad ji būtų pradėta be gimtosios nuodėmės. Laiške žydams skaitome: „Todėl ateidamas į pasaulį Jis byloja: … bet paruošei man kūną.“ (Plg. Žyd 10,5).

Dažnai mes planuojame brangių žmonių gimtadienio šventimą, numatydami datas, planuodami kokias dovanas pirksime, internete ieškome ypatingų dovanų, užsakome iš anksto, kad gautume ją laiku padovanoti savo brangiems žmonėms per jų gimtadienį. Mūsų Motina Bažnyčia prieš šventę pradeda ypatinga malda novena nuo rugpjūčio 30 – os dienos.

Šiame kontekste, labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti su visais mėgstamiausia ir labiausiai patinkančia mūsų Motinai malda: „Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi“. Dievas siuntė angelą Gabrielių į Nazaretą su žinia Marijai. Ką angelas pasakė jai buvo būtent tai, ko dangiškasis Tėvas prašė angelo pasakyti Marijai. (Lk 1, 41-42). Angelas buvo tik pasiuntinys, kad perduotų tai, ką dangiškasis Tėvas norėjo jai pasakyti. Kai meldžiamės „Sveika Marija“, mes kreipiamės į mūsų Motiną tais pačiais žodžiais kaip ir mūsų dangiškasis Tėvas. Esu tikra, kad dangiškasis Tėvas džiaugiasi, kai mes pamaldžiai kartojame Jo žodžius.

Kai Marija aplankė Elžbietą, Elžbieta pripildyta Šventosios Dvasios tarė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“ (Lk. 1, 41 – 42). Žodžiai išėję iš jos lūpų be abejonės buvo įtakotas, motyvuotas ir įkvėptas Šventosios Dvasios. Nėra abejonės, kad Šventoji Dvasia vien džiaugiasi, kai mes nuolat kartojame pamaldžiai šiuos žodžius.

Antroje maldos „Sveika Marija“ dalyje mes drąsiai kreipiamės į ją kaip Dievo Motiną, ką taip pat buvo pasakiusi Elžbieta, kai ji buvo pripildyta Šventąja Dvasia. (Lk 1, 43). Taigi galime būti tikri, kad Šventoji Dvasia džiaugiasi, kai mes pamaldžiai kartojame šiuos žodžius.

Daugelis egzorcistų įskaitant ir vyriausiąjį Vatikano egzorcistą tėvą Gabrielių Amorth‘ą (tegul jo siela ilsisi ramybėje) sutiko su Motina Marija, kad rožinio malda yra galingas ginklas prieš blogį, Šėtoną. Iš savo tarnystės patirties jie sako, kad kiekviena „Sveika Marija“yra mirtinas smūgis Šėtonui, tarsi vinis kalama į jo kaktą!

Kartą Benediktinas brolis paprašė savo rektoriaus leidimo prisijungti vakarienei šiek tiek vėliau. Šis brolis turėjo įprotį sukalbėti visą rožinį – Džiaugsminguosius, Skausminguosius ir Garbinguosius slėpinius (tuo metu dar nebuvo Šviesos slėpinių) – kiekvieną dieną prieš vakarienę. Kadangi tą dieną jis negalėjo jo užbaigti jis nuėjo į savo kambarį. Kadangi po kurio laiko jis vis dar negrįžo, rektorius nusiuntė kitą seminaristą, kad jį atvestų. Kai jis nuėjo prie to brolio kambario, jis rado duris užrakintas ir girdėjo melodingą balsą iš vidaus. Jis pažvelgė pro rakto skylutę. Jis pamatė viduje brolį, klūpantį priešais Mergelės Marijos statulą, žvelgiantį į jos veidą ir pamaldžiai kalbant Rožinį. Kiekviena „Sveika Marija“ pavirsdavo į nuostabų rožės žiedą ir prisidėdavo prie Motinos Marijos Karūnos. Sužavėtas reginio jis stovėjo ir žiūrėjo į jį. Kai antrasis brolis taip pat negrįžo, rektorius pats nuėjo prie jo kambario ir taip pat pamatė šį reginį!

Neseniai, kai buvau Fatimoje, kur su t. James‘u Mariakumar vedėme rekolekcijas, rugpjūčio 14 – ą dieną, Motinos Marijos dangun ėmimo šventės išvakarėse, mudu buvome vienuolyno, kuriame gyvenome, koplyčioj. Tą vakarą mes užbaigėme 33 – jų dienų Pasiaukojimo Nekalčiausiai Mergelės Marijos Širdžiai noveną. Sekančią dieną džiaugsmingai atlikome Pasiaukojimą, per Motinos Marijos šventę, kurį laiką bebūnant koplyčioje aš pajutau stiprų rožių kvapą. Aš supratau, kad mūsų Motina palaimino mus savo artumu, nes koplyčioje nebuvo rožių su tokiu kvapu. Kitą dieną aš pasidalijau šia savo patirtimi su viena iš draugių, ji paklausė manęs „Ar tai nebuvo lelijų kvapas?“ Taip, dažniausiai žmonės pajunta lelijų kvapą, bet aš suvokiau, kad motina man davė Rožių kvapą, nes aš dalijuosi Benediktino brolio patirtimi savo mokymuose apie Motiną Mariją arba Rožinį.

Mieli draugai, melskimės pamaldžiai „Sveika Marija“ ir dėkime rožes į jos vainiką. Ypač šiomis novenos dienomis melskimės visą rožinį ar kelias „Sveika Marija“ su šia intencija: „Brangioji Motina, aš noriu tau padovanoti nuostabią rožių puokštę per tavo gimtadienį“. Melskimės maldą, kuri yra labai brangi jos širdžiai, su didele meile ir pamaldumu. Ir rugsėjo 8 – ą džiaugsmingai padovanokime jai tą puokštę dalyvaudami Šventojoje Eucharistijoje arba procesijoje

Tegul brangiausioji Motina apdengia jus visus – visą pasaulį – savo apsiaustu ir saugiai teatveda jus arčiau ir arčiau savo brangaus Sūnaus, mūsų Gelbėtojo ir Viešpaties Jėzaus.

Mary Pereira.

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Miscellaneous. Išsisaugokite pastovią nuorodą.