Džiaugsmas pasauliui

image_pdfimage_print

   Kalėdos yra mūsų Išganymo šventė. Dievo sūnus tapo Žmogaus sūnumi, gimusiu iš Mergelės Marijos kaip pasaulio Gelbėtojas, kaip „šviesa pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbė“ (plg. Lk 2, 32). Su Jo atėjimu nušvito pasaulio šviesa; Taikos kunigaikštis gimė, kad amžinai viešpatautų mūsų širdyse. Pagarbinkime šį šventą kūdikį – ‚Emanuelį‘, ‚Dievą su mumis‘ gulintį ėdžiose mūsų namuose, bažnyčiose ir įstaigose. Suvokime, kad šis kūdikis džiaugiasi kukliomis sielomis. Todėl ‚dvasios vargdieniai‘ turi daugiau priežasčių švęsti Kalėdas. „Džiaugsmas pasauliui, nes gimė Išganytojas“.  Išoriškas šventimas. Spalvingos dekoracijos ir brangus maistas negali pakeisti vidinio džiaugsmo.

Melskimės: Viešpatie, padaryk mus žmonėmis, ant kurių ilsisi tavoji malonė, kad mes būtume verti priimti tavo džiaugsmo ir ramybės palaiminimus šiuo šventiniu metu.

 

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Miscellaneous. Išsisaugokite pastovią nuorodą.