(English) Devotion to the Prayer of Rosary

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Devotion to the Prayer of Rosary

(English) In tribute to Fella Piccolomini

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) In tribute to Fella Piccolomini

(English) I Firmly Confess and Believe

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) I Firmly Confess and Believe

Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

image_pdfimage_print

Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

Príď, Duchu Svätý, a nauč ma modliť sa v každom čase (Ef 6,18)

Príď, Duchu Svätý, a daj mi smäd po Božom slove.

Príď, Duchu Svätý, naplň ma múdrosťou a osvecuj mi myseľ, aby som chápal Božie slovo.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi hlbšiu vieru v Boha a jeho slovo.

Príď, Duchu Svätý, daj mi spoznať moje hriechy a veď ma k pokániu všade tam, kde nežijem podľa Božieho slova.

Príď, Duchu Svätý, a obnov mi myseľ Božím slovom, nech ma celého prenikne a premení ma.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi odvahu a pevnú vôľu, aby som žil podľa hodnôt Božieho kráľovstva v myšlienkach, slovách aj skutkoch.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi silnú túžbu po svätom živote.

Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi prinášať viac tvojho ovocia (Gal 5,22-23), aby som bol skutočným svedkom Krista.

Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj mi prijímať utrpenie s radosťou v duchu Krista.

Príď, Duchu Svätý, a roznecuj vo mne božské čnosti – vieru, nádej a lásku.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi svoje dary (Iz 11,2) a charizmy (1 Kor 12,4-10), aby sme boli všetci skutočnými učeníkmi Krista.

Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj mi, aby som na tejto pozemskej púti mal vždy zrak upriamený k nebu.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

(English) Prayer to the Holy Spirit

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Prayer to the Holy Spirit

(English) Claim the Promises of God

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Claim the Promises of God

Obetovania Panny Marie

image_pdfimage_print

Dňa 21. novembra Cirkev slávi sviatok Obetovania Panny Márie. Boh si ju vyvolil, aby sa stala neporušenou archou, príbytkom jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Mária vo svojom chválospeve (Magnifikat) vyslovila: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Cirkev jej vzdáva úctu a česť, pretože Boh si ju vyvolil a poctil tým, že „vzhliadol na poníženosť svojej služobnice“. Uctime si aj my túto „najnežnejšiu dušu“, „Hviezdu rannú“, „Pannu najčistejšiu“, milovanú Nevestu Ducha Svätého. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu povedal: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví Máriu

Mary Pereira

 

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Obetovania Panny Marie

(English) Recognise Christ in you

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká).

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Recognise Christ in you

(English) The weapon of Rosary

image_pdfimage_print

Ruženec ako duchovná zbran

V mesiaci október Cirkev povzbudzuje veriacich k tomu, aby sa ešte horlivejšie modlili svätý ruženec. Je to mocná modlitba, lebo pri nej opakujeme Božie slovo a rozjímame nad rôznymi udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Ruženec je ústna a zároveň rozjímavá modlitba. Pri mnohých zjaveniach nás Panna Mária vyzývala k zbožnej modlitbe svätého ruženca, aby sme mali silu premáhať pokušenia. Pri jednom zo svojich zjavení povedala: „Matky, modlite sa ruženec. Je to veľmi mocná zbraň, ktorou môžete zachrániť svoje deti a priviesť ich všetky do neba.“

Raz bola matka Tereza na letisku. Pri bezpečnostnej kontrole sa každého cestujúceho pýtali, či nemá pri sebe zbraň. Matka Tereza stála v rade a keď prišiel rad na ňu, kontrolór sa jej veľmi zdvorilo spýtal rovnakú otázku. A ona zdvorilo odvetila: „Áno, mám pri sebe zbraň.“ Kontrolór ju vyzval: „Vyberte ju.“ Matka Tereza vybrala svoju Bibliu a ruženec a povedala: „Toto sú moje zbrane.“

Viac sa dočítate v sekcii Katechézy.

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) The weapon of Rosary

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

image_pdfimage_print

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii má v Cirkvi dlhú tradíciu a vychádza zo Svätého písma. Keď Panna Mária s Jozefom prišli obetovať Ježiša do chrámu, Simeon Márii predpovedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,34-35). Keď Mária stála pri päte Ježišovho kríža, jej srdce skutočne prenikol meč bolesti, ktorý jej predpovedal Simeon. Úctu k Sedembolestnej Panne Márii šírila už sv. Brigita (1303 – 1373). V roku 1814 pápež Pius VII. začlenil túto slávnosť do rímskeho kalendára, čím ju predpísal pre celú Katolícku cirkev. V roku 1913 pápež Pius X. ustálil ako deň sviatku 15. september. Panna Mária prisľúbila sedem milostí dušiam, ktoré sa každý deň pomodlia sedemkrát Zdravas Mária a budú rozjímať nad jej siedmimi bolesťami. Toto je sedem mečov, ktoré prenikli jej srdce:

  1. Simeonovo proroctvo
  2. Útek do Egypta
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

Keď si uctievame našu Matku touto slávnosťou, „na vlastnom tele dopĺňajme to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (porov. Kol 1,24). Nech sa všetky utrpenia prenasledovanej Cirkvi zjednotia s Ježišovým utrpením a bolesťami jeho Matky, aby prinášali ovocie vykúpenia pre mnohých.

Modlime sa: „Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.“

Mary Pereira

Zaradené v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie