Sťatie Jána Krstiteľa

image_pdfimage_print

Keď sa postavíme za pravdu, mocní sa budú snažiť nás umlčať, či dokonca potrestať. Ján Krstiteľ bol sťatý, pretože hlásal pravdu, že Herodes nesmie žiť s Herodiadou, ženou svojho brata

Prorokovi EzechieloviBoh povedal: „Syn človeka, postavil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď počuješ z mojich úst slovo, varuj ich predo mnou!Keď poviem zločincovi: “Určite zomrieš,” ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk.Ale ak si ty varoval zločinca, a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinnej cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu.“ (Ez 3,17-19)

Keď Ján Krstiteľ poslúchal Boha, človek sa obrátil proti nemu a zabil ho. Toto sa aj v dnešnej dobe deje s ľuďmi, ktorí poslúchajú Boha, lebo žijeme v bezbožnej spoločnosti.

Ako povedal sv. pápež Ján Pavol II.: „Ján Krstiteľ položil svoj život ako svedectvo pravdy a spravodlivosti, pretože nemohol mlčať o Pánovom zákone a odmietal akékoľvek ústupky voči zlu.“ Duch Svätý prostredníctvom sv. Pavla vyzýva aj nás: „Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1,10)

Fr.James Mariakumar SVD

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.