1

Džiaugsmas pasauliui

   Kalėdos yra mūsų Išganymo šventė. Dievo sūnus tapo Žmogaus sūnumi, gimusiu iš Mergelės Marijos kaip pasaulio Gelbėtojas, kaip „šviesa pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbė“ (plg. Lk 2, 32). Su Jo atėjimu nušvito pasaulio šviesa; Taikos kunigaikštis gimė, kad amžinai viešpatautų mūsų širdyse. Pagarbinkime šį šventą kūdikį – ‚Emanuelį‘, ‚Dievą su mumis‘ gulintį ėdžiose mūsų namuose, bažnyčiose ir įstaigose. Suvokime, kad šis kūdikis džiaugiasi kukliomis sielomis. Todėl ‚dvasios vargdieniai‘ turi daugiau priežasčių švęsti Kalėdas. „Džiaugsmas pasauliui, nes gimė Išganytojas“.  Išoriškas šventimas. Spalvingos dekoracijos ir brangus maistas negali pakeisti vidinio džiaugsmo.

Melskimės: Viešpatie, padaryk mus žmonėmis, ant kurių ilsisi tavoji malonė, kad mes būtume verti priimti tavo džiaugsmo ir ramybės palaiminimus šiuo šventiniu metu.

 

 

 
(English) Come Lord and save us

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų, Vokiečių ir Slovakų.
(English) Immaculate Conception of Mother Mary

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų ir Slovakų.
Immaculate Conception of our Mother

Today we start the Triduum -the 3 days of special prayer in view of the Feast of our Lady on 8th December