Sviatok povýšenia svätého kríža

image_pdfimage_print
2016-09-14-photo-00000030

„Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.“ (1 Kor 2,2)

Vtedy, keď prežívame obdobie svojvôle a rozličných nepravých potešení, sme veľmi náchylní na hriech a nepočúvame prikázania. Keď sa objaví utrpenie ako dôsledok nášho správania, nedokážeme toto hriešne obdobie zo svojho života sami vymazať. Ale Pán Boh vo svojej večnej múdrosti a láske poslal svojho Syna, aby sňal hriechy sveta a zomrel na kríži za nás, aby sme mohli vstať zo smrti hriechu do večného života. Pane, ďakujeme Ti za to.

Dnes sa celý svet náchadza v boji proti Kristovi a kresťanstvu. Preto Ťa prosíme Pane, Ježišu, aby si svojou mocou, ktorou si bol vzkriesený zo smrti a posadený po pravici otca (Ef 1,19-20) priviedol neveriaci svet späť k nohám svojho kríža. Milosrdný Otec, prosíme Ťa, aby si vykúpil celý svet skrze najsvätejšiu obetu svojho Syna. Daj nech sláva Kristovho kríža príde do života každého veriaceho.

„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného  Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1 Kor 1, 22-24). Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.