Kryžiaus išaukštinimo šventė

image_pdfimage_print
2016-09-14-photo-00000030

„Buvau pasiryžęs  tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą“ (1 Kor  2,2)

Gyvendami savivalės ir malonumų pasaulyje, mes esame linkę į nuodėmę ir nepaklūstame įsakymams. Vėliau, kai mes kenčiame viso to pasėkmes, mes negalime to ištrinti iš savo gyvenimų. Bet Dievas iš savo amžinosios išminties ir meilės atsiuntė savo sūnų, kad prisiimtų ant savęs mūsų nuodėmes ir mirtų ant Kryžiaus vietoj mūsų, kad Jis galėtų mus prikelti iš nuodėmės mirties amžinajam gyvenimui. Viešpatie, dėkojame tau už tai.

Šiandien visas pasaulis kovoja prieš Kristų ir krikščionybę. Todėl meldžiame tave, Viešpatie Jėzau, kad tavo nepalyginama galybė, pažadinusi tave iš numirusių ir pasodinusi danguose Tėvo dešinėje (plg. Ef 1, 19-20), sugrąžintų netikintį pasaulį prie Kristaus kryžiaus papėdės. Tegul kryžiaus išaukštinimas ateina į kiekvieno tikinčiojo gyvenimą.

„Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims  – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis“. (1 Kor 1, 22-24)

Garbiname tave, Kristau, ir šloviname Tave, kad savo Kryžiumi atpirkai pasaulį.

Mary Pereira

 

Įrašas paskelbtas temoje Miscellaneous. Išsisaugokite pastovią nuorodą.