Narodenie Panny Márie

image_pdfimage_print

img-20160908-wa0004Boh už od večnosti vedel, že človek, zvedený diablom, bude hrešiť. Aby prekonal diablovu prefíkanosť, Boh prisľúbil ľudstvu Spasiteľa. Večná múdrosť Božia naplánovala  Matku Spasiteľa, ktorá nemala podiel na Adamovom hriechu, ale na milosti, ktorú Adam a Eva mali pred ich hriešnym pádom. Preto si všetky tri Božské osoby v Najsvätejšej Trojici želali jedno: aby Matka Spasiteľa bola počatá mocou Ducha Svätého a bola milovanou dcérou Nebeského Otca. Ona chcela vždy konať to, čo Boh od nej očakával a preto sa mohla stať služobnicou Pána.

S takýmto plánom Boh stvoril Pannu Máriu, prostredníctvom jej rodičov Joachima a Anny, a už od momentu jej počatia, oslobodil ju od dedičného hriechu a jej dôsledkov. Preto keď Ježiš prišiel na tento svet hovorí: Otče, nechcel si obetu ani dar, ale pripravil si mi telo (porov. Hebr 10,5).

Narodenie Panny Márie je „Dňom matiek“ pre každého veriaceho v Krista, pretože Ježiš z kríža hovorí veriacemu učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ a svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn.“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 27). Prijímam aj ja Matku Máriu do srdca a mysle, do svojho života a rodiny? Prejavujem jej náležitú lásku, úctu a dôstojnosť akú jej prejavovali Kristus a Ján?

Ježiš povedal: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka“ (Mt 12,50). Len ak konáme vôľu Nebeského Otca môžeme sa stať Ježišovými bratmi a sestrami a synmi a dcérami Panny Márie.

Modlitba: Matka Mária, pomáhaj nám žiť tak ako ty, zjednotení vôľou s Bohom a hovoriť ako ty: „Hľa, služobnica Pána.“

Fr. James Mariakumar, SVD

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.