Nanebovzatie blahoslavenej Panny Márie

image_pdfimage_print

Nanebovzatie blahoslavenej Panny Márie

Už od apoštolských čias Cirkev verila, že Panna Mária bola vzatá do neba. Najčistejšia Panna Mária, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala Matkou nášho Spasiteľa Ježiša Krista, bola vzatá do neba s dušou aj telom. Mária „usnula v Pánovi“ v prítomnosti apoštolov a oni s náležitou úctou pochovali jej telo. Keď však neskôr otvorili jej hrob, našli ho prázdny. Z toho apoštoli usúdili, že jej telo bolo vzaté do neba.

Svätý Ján Damascénsky to v 8. stor. vyjadril slovami: „Hoci Máriino telo bolo riadne pochované, nezostalo v stave smrti, ani nepodľahlo porušeniu. Bola prenesená do svojej nebeskej vlasti.“

Panna Mária mala plnosť milostí už od prvej chvíle svojho života vďaka jej Nepoškvrnenému Počatiu (sviatok slávime 8. decembra). Celý život prežila bez najmenšej poškvrny hriechu a ako ju archanjel Gabriel pozdravil pri Zvestovaní, bola „plná milosti“.

Boh nestvoril ľudí nato, aby zomreli. „Lebo Boh stvoril človeka pre  neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou.“ (Múd 2, 23-24) Smrť je teda dôsledkom hriechu. Keďže Panna Mária bola pri svojom počatí uchránená od dedičného hriechu a v živote nespáchala žiadny hriech, bola oslobodená od dôsledku hriechu.

„Nanebovzatie je zavŕšením Božieho pôsobenia v nej, lebo sa nepatrilo, aby telo, ktoré dalo život samému Bohu, podľahlo porušeniu. Nanebovzatím Boh korunoval svoje dielo, keď Mária skončila svoj pozemský život a vstúpila do večnosti. Tento sviatok upriamuje náš pohľad na miesto, kde ju budeme nasledovať, keď sa skončí náš život na zemi.“ (Zdroj: www.ewtn.com)

Prvého novembra 1950 pápež Pius XII, s autoritou pápežskej neomylnosti, v dokumente Munificentissimus Deus vyhlásil dogmu Katolíckej cirkvi, podľa ktorej „Nepoškvrnená a ustavične panenská Božia Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.“ Nanebovzatie je dogma viery záväzná pre všetkých katolíkov. Pápež Pius XII vyhlásil, že ktokoľvek by verejne namietal voči tejto dogme, „ten úplne odpadol od božskej a katolíckej viery“.

Modlime sa: Mária, naša Matka vzatá do neba, pomáhaj nám žiť svätý život bez hriechu, aby sme ťa mohli nasledovať do neba.

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.