come to the light

image_pdfimage_print

„Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve“ (Jn 3,21). „Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nieko piktinančio nėra“ (1Jn 2, 9-10). Kai mes gyvename Dievo žodžiu, mes dalijamės Dievo šviesa. Ir tik tada mes galime duoti šviesos vaisius, kurie susideda iš gerumo, teisumo ir tiesos. Psalmistas, karalius Dovydas buvo įsitikinęs, kad Dievo žodis yra ‚žibintas jo kojoms ir šviesa jo takui‘, nes jis patyrė, kad tai ‚Dievo žodžių aiškinimas apšviečia‘ (plg. Ps 119,105. 130). Mūsų dienomis daugelis nenori gyventi Dievo žodžiu ir todėl negali patirti Viešpaties šviesos. „Yra žm0nių, kurie kelia maištą prieš šviesą, nežino nieko apie jos kelius ir eiti jos takais atsisako“ (Job 24,13).

 

Jėzaus misija yra patikėta kiekvienam mokiniui: ‚Būti pasaulio šviesa‘ (plg Mt 5,14). „Taip mums liepė Viešpats: Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių“ (Apd 13,47). Daugelis žmonių aplink mus šiandien klaidžioja nuodėmės, abejonės ir sumaišties tamsoje. Kaip ir šventasis Paulius supraskime šią misiją, į kurią mus siunčia Viešpats: „kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais“ (Apd 26,18). Kai esame Viešpaties šviesoje, tada mes galime būti „aklųjų vadovai, švyturiais tamsoje esantiems, neišmanančiųjų mokytojais, kūdikių auklėtojais“ (plg. Rom 2,19). Like St. Paul, let us be aware of this mission iešpats mus visus kviečia , kai Ji pavietė palaimintąją Motiną Teresę: Eikš, būk mao šviesa“.

Įrašas paskelbtas temoje Miscellaneous. Išsisaugokite pastovią nuorodą.