I AM WHO I AM

Boh v ohnivom kre zjavil svoje meno Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.“ (Ex 3,14) Keď Ježiš prišiel na svet ako Slovo, ktoré sa stalo Telom a prebývalo medzi nami, vyhlásil: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10,30) „Kto vidí mňa, vidí Otca. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne.“ (Jn 14,9; 14,11) „Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ (Jn 8,24) „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)

Mary Pereira