Goodbye to 2015 and welcome 2016

image_pdfimage_print

„Každý nový začiatok pochádza z konca iného začiatku.“ Tak znie výrok Lucia Annaea Senecu, rímskeho filozofa z 1. storočia. Áno, keď sa nad tým zamyslíme, platí to pre každý aspekt nášho života. Netreba k tomu ďalšie vysvetlenia, jednoducho to tak v živote chodí.

 

Ako sa rok 2015 chýli ku koncu, spomeňme si s vďačnosťou na všetky požehnania, ktorými nás Boh zahŕňal od samého začiatku tohto roku. Vďačnosť je Božia vlastnosť. Vzdajme vďaku nášmu všemohúcemu Bohu, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci, a poďakujme aj ľuďom, ktorých nám Boh poslal do cesty, za všetko, čo priniesli do nášho života.

 

Samozrejme, možno sa vyskytli aj nepríjemnosti v našom osobnom živote, v našej rodine, spoločenstve alebo v celej spoločnosti. Život je spleťou dobrého i zlého, radostí i bolestí. My však „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ (Rim 8,28) Preto sme povolaní „pri všetkom vzávať vďaky“ (1 Sol 5,18).

 

Keď sa s vďačným srdcom lúčime s rokom 2015, privítajme rok 2016 v radostnej nádeji, že nám prinesie viac lásky, radosti, pokoja a harmónie, po ktorej túži srdce každého človeka. Dajme si novoročné predsavzatie, že budeme hlbšie zakorenení v Božej láske, aby sme sa navzájom viac milovali a prijímali jeden druhého ako deti milujúceho Otca, ktorý je nesmierne milosrdný a láskavý. Odožeňme preč každého ducha rozdelenia, odsúdenia a posudzovania.

 

V prebiehajúcom Roku milosrdenstva „buďme milosrdní, ako je milosrdný náš Otec“ (Lk 6,36). V tomto posvätnom čase si pripomíname, ako „sa Slovo telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14) a oslavujeme príchod „pravého svetla, ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1,9). Nezabúdajme, že je naším poslaním, aby sme boli pre svoje okolie „Slovom, ktoré sa telom stalo“, aby mohli ľudia „počuť, vidieť, hľadieť a dotýkať sa“ (porov. 1 Jn 1,1) Ježiša prostredníctvom nášho života. „Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my stali bohmi.“ (KKC 460) Každý deň sa máme snažiť, aby „sme sa stali podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8,29). Nech náš Pán Emanuel, Boh s nami, udelí nám svoju milosť a silu, aby sme splnili túto úlohu v našom krátkom pozemskom živote. Keď nám náš milujúci Otec daroval tento nový rok 2016, nech nám udelí aj kňazské požehnanie, ktorým požehnal Izraelitov prostredníctvom Mojžiša:

 

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“

 

 

Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.